Kalendár podujatí

PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI) MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2 Tlač Email
Napísal užívateľ Lukačková Alena   
Štvrtok, 17 Spetember 2015 12:05

PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI)

 MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš

ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016

SEPTEMBER

Názov aktivity

Zodpovedná:

Vitajte v škôlke- účasť rodičov pri  adaptácii nových detí na prostredie MŠ

A.Lukačková

L.Výbošťoková

   
   

OKTÓBER 

Jesenné tvorivé dielne s rodičmi- zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny

A.Lukačková

L.Výbošťoková

   
   

DECEMBER

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi – spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

Vianočná besiedka s rodičmi- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

FEBRUÁR

Fašiangový karneval - spolupráca pri príprave masiek, organizácii karnevalu

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

APRÍL

Tvorivé veľkonočné dielne- spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

JÚN

Karneval- výroba masiek

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016 Rudenkova 1 trieda Aleš Tlač Email
Napísal užívateľ Ružena Bokšová   
Štvrtok, 17 Spetember 2015 11:58

PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY EP- ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016 Rudenkova 1 trieda Aleš

Názov aktivity

Zodpovedná:

Splnené:

SEPTEMBER

   

Poznávame prírodu - posilňovať kladný vzťah k prírode, podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí- turistická vychádzka

L.Výbošťoková

 

OKTÓBER

 

Aké plody nám ponúka jesenná príroda  -  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti neuplatňovať školský spôsob vyučovania

A.Lukačková

 

Darček pre starých rodičov- rozvíjať spoluprácu rodiny a školy

A.Lukačková

 

NOVEMBER

 

Svetový deň výživy- ochutnávka ovocia a zeleniny Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.

L.Výbošťoková

 

DECEMBER

Posedenie s Mikulášom- zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu 

A.Lukačková

 

JANUÁR

Návšteva hvezdárne- podporovať bádanie

L.Výbošťoková

 

Staráme sa o vtáky v zime-  Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

A.Lukačková

 

FEBRUÁR

Fašiangy, turíce -Fašiangový karneval

A.Lukačková

 

Logopedická starostlivosť – logopedická depistáž

A.Lukačková

 

MAREC

Plaváreň-  podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

L.Výbošťoková

 

Návšteva družstva- rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

L.Výbošťoková

 

 Návšteva knižnice-formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

A.Lukačková

 

APRÍL

Lesníci medzi nami (Eko aktivity a súťaže  na školskom dvore)

Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy

R. Bokšová

 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov – výroba darčekov

L.Výbošťoková

 

JÚN

Rozlúčka predškolákov - sľub priateľstva

A.Lukačková

 

MDD- zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a aktivít v prírode.

A.Lukačková

 

Olympiáda-  ( v spolupráci s CVČ) -pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí.

L.Výbošťoková

 

 Karneval-  Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať

L.Výbošťoková

 
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/ales/index.php on line 123
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/ales/index.php on line 129
" />