Kalendár podujatí

Kalendár podujatí Tlač Email
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Štvrtok, 22 Spetember 2016 20:34

KALENDÁR    PODUJATÍ 

na školský rok 2016/2017

 

September                                 jfre

 • Prvé dni v MŠ -  umožniť rodičom zúčastiť s adaptácie so svojim dieťaťom
 • Cesta podľa šípokbranná vychádzka s fyzickou aktivitou a prekonávaním prírodných prekážok
 • Deň mlieka - zamerať sa na podporu a konzumáciu mliečnych výrobkov
 • Celoškolské s triede stretnutie rodičov

Október                                             jabko

 • Deň zdravého jablka - tvorivé aktivity a ochutnávka zdravej výživy z ovocia a zeleniny, zamerať sa na podporu a konzumáciu ovocia a zeleniny.
 • Starkí nám pomôžu - vytváranie produktov z plodov jesene spolu s rodičmi a starými rodičmi

November                           graphics-halloween-710239

 • Plody jesene - výstavka jesenných produktov a ich vyhodnotenie
 • Svietiaci lampášik - lampiónový sprievod za účasti rodičov

December                                        miki2

 • Mikuláš v MŠ - rozsvietenie jedličky na školskom dvore
 • Vianočné besiedky - vianočné sviatky prichádzajú medzi nás

Január                                         getr

 • Športom k zdraviu - športové dopoludnie predškolákov zo všetkých EP a prvákov zo ZŠ
 • Infekčné ochorenia a alergie - odborná prednáška pre rodičov 

Február                                       fašiangy

 • Fašiany Turice - fašiangová veselca v MŠ
 • Vesmír očami detí - náívšteva Planetária spojená so zapojením detí do výtvarnej súťaže

Marec                                                 morena1

 • Morena, Morena - vítanie jari, ľudové zvyky a tradície 
 • Malí herci - formou divadielka predstaviť kamarátom rozprávkové príbehy pre deti z MŠ a ZŠ

Apríl                                                 animated-dancing-image-0004

 • Malí ochranári zeme - aktivity s enviromentálnym zameraním na ochranu Zeme.
 • Ako zvládnuť naše deti - odborno - poradenská aktivita pre rodičov
 • Stavanie mája - oživovanie ľudových zvykov a tradícií pri tavaní mája

Máj                                          ruže

 • Mamičke z lásky - celoškolský proram venovaný mamičkám

Jún                                                      15657729-cartoon-klaun

 • Veselý týždeň plný prekvapení - pohybové, relačné a súťaživé aktivity v prírode
 • Môj ocko - športovo-súťaživé popoludnie detí s otcom na školskom dvore
 • Lúčim sa škôlka milá - rozlúčka predškolákov s kamarátmi a zamestnancami MŠ
 •  
 
Nadštandartné aktivity Tlač Email
Napísal užívateľ Mária Marková   
Streda, 21 Október 2009 10:07

NADŠTANDARTNÉ  AKTIVITY

ELOKOVANEJ TRIEDY MŠ UL. A. KMEŤA č. 17 ŽIAR NAD HRONOM

V školskom roku 2013/2014

 

 

skola22 SEPTEMBER : Cesta za pokladom

 Branná vychádzka do prírody a okolia MŠ spojená s hľadaním cesty k pokladu, plnenia úloh na stanoviskách, so zdolávaním prírodných prekážok.

 

doma05 OKTÓBER Veselé strašidielka z ovocia a zeleniny

 

Zhotovenie strašidielok z plodov jesene detí s rodičmi, výstavka prác, vyhodnotenie, večerný lampiónový sprievod, noc v MŠ plná záhad.

  

8_1_233NOVEMBER : Starkí spomínajú

 

Dopoludnie s ľudovými piesňami, hrami, rozprávkami, spojené s výstavkou ľudových výrobkov a ukážkou rôznych druhov remesiel.

 

svatky08 DECEMBER : Mikulášku dobrý strýčku

Besiedka detí s Mikulášom pri stromčeku.

  

zima04JANUÁR : Biely svet- snehové radovánky

 

Súťaže v zimných športoch, hry so snehom, stavanie najkrajšieho snehuliaka.

                         Kamaráti poďte k nám

Športové súťaže predškolákov v telocvični organizované  pre všetky ET MŠ v ZH.

 

laska07 FEBRUÁR : Fašiangy , Fašiangy, fašiangové časy

 

Ľudová fašiangová veselica v maskách.

 

skola03 MAREC :Tajomstvo knihy a divadla

 

Výstavka detských kníh, čítanie rozprávok, návšteva mestskej knižnice, divadielko deti- deťom aj pre kamarátov zo susednej MŠ.

                 Vynášanie Moreny- vítanie jari

Ľudové zvyky a tradície spojené s vynášaním Moreny v ľudových krojoch.

 

svatky13APRÍL : Deň Zeme

 

Hry, aktivity s enviromentálnym zameraním- Chceme čistú Zem!

 

 

kvetiny10 MÁJ : Stužky zapletaj

 

Stavanie mája s oživovaním ľudových zvykov a tradícií na ľudovú nôtu.

 

                  Srdce dokorán

 

Besiedka s programom pre mamičky.

 

skola04 JÚN : MDD- týždeň detských radostí

 

Karneval detí v maskách, Westernový deň s koníkmi, kreslenie na chodníku, súťaže

 

                    Lúčenie s MŠ

 

Rozlúčka predškolákov s MŠ so záverečnou diskotékou všetkých detí.

 

 
Aktivity MŠ v šk. roku 2009/2010 Tlač Email
Napísal užívateľ webmaster   
Nedeľa, 23 November 2008 21:14

 September

 

 1. Skrášlenie areálu školy v spolupráci s rodičmi.
 2. Hľadanie pokladu v prírode (Branná vychádzka).
 3. Vytvorenie jesennej výzdoby a výstavky z lesných a záhradných plodov.

 Október

 

 1. Úcta k starším občanom, starým rodičom (besiedky, výstavky).
 2. Tekvicová paráda (výstavka prác detí zhotovených s rodičmi).
 3. Návšteva mini ZOO v parku.
 4. Zber papiera v MŠ (akcia v spolupráci s rodičmi).

 November

 

 1. Halloween v našej MŠ v spolupráci s rodičmi.
 2. Šarkaniáda
 3. Príprava adventného kalendára.

 December

 

 1. Mikulášska besiedka detí celej MŠ.
 2. Zhotovovanie vianočných ozdôb.
 3. Spoločné zdobenie vianočného stromčeka.
 4. Vianočné posedenie detí s rodičmi pri vianočnom stromčeku.

 Január

 

 1. Zimné športy na snehu.
 2. Starostlivosť o vtáčiky v zime (kŕmitká).
 3. Príprava detí na zápis do 1. ročníka ZŠ.

 Február

 

 1. Vesmír očami detí (návšteva planetária).
 2. Fašiangy – Turíce : spoločná akcia detí celej MŠ.
 3. Ako sa staráme o svoje zdravie (Evička nám ochorela).
 4. Valentín.

 Marec

 

 1. Návšteva knižnice.
 2. Vítanie jari – Morena.
 3. Jar – jarná vychádzka : spoznávanie prvých jarných kvetov.

 Apríl

 

 1. Deň zeme – vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.
 2. Spoznávať živú aj neživú prírodu.
 3. Veľká Noc – príprava veľkonočnej výzdoby v triedach.

 Máj

 

 1. MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ.
 2. Príprava osláv k 50. výročiu založenia MŠ.
 3. Deň matiek – spoločná akcia detí s rodičmi. 

 Jún

 

 1. MDD – príprava karnevalu a masiek v spolupráci s rodičmi.
 2. Rozlúčkový výlet predškolákov.
 3. Deň otcov (spoločná akcia s rodičmi). 
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/fialova/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/fialova/index.php on line 65
" />