MŠ – ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom - „VESELÝ DOMČEK“ Tlač Email

odrazka_slnko

Zameranie
  Obohacuje výchovu a vzdelávanie o pohybové a skupinové hry vo vode, otužovanie detí. Vytvára vhodné podmienky pre rozvoj zrakového vnímania detí  s poruchami binokulárneho videnia.

odrazka_slnko

Cieľ
  Podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin detí zaraďovaním pohybových a športových  aktivít do edukačného procesu.
Vytvoriť vhodné materiálne a výchovno-vzdelávacie podmienky pre edukáciu detí s poruchou binokulárneho videnia.
vesely_domcek

odrazka_slnko

Špecifické ciele:
 

1. Rozvíjať zrakové vnímanie detí pomocou techník, metód a postupov vhodných pre deti s poruchami binokulárneho videnia, podporovať optimálne využívanie zraku.

2. Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (základy dýchania vo vode, základy plaveckých činností – počiatky splývania, pohyb vo vode s plavákmi a plaveckými pomôckam) vzhľadom na individuálne možnosti a predpoklady detí a ovládať základné lokomočné pohyby v zmenených podmienkach.

3. Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť a zdravie, otužovať detský organizmus  prostredníctvom vody a slnka (tepla).

4. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu zaraďovaním športových aktivít.

odrazka_slnko

Charakteristika:
 

Materská škola Ul. Dr. Janského č.8 je v prevádzke od roku 1976, poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť ( podľa požiadaviek a potrieb rodičov) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku ( 2-3 ročné, 3-4 ročné, 4-5 ročné a 5-6 ročné).

  Exteriér:
  Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritéria pre voľný pohyb a hry detí. Vysadený je listnatými a ihličnatými stromami, kvetinovými záhonmi, o ktoré sa spolu s deťmi staráme. Školský dvor je vybavený detskými preliezkami,  hojdačkami, pieskoviskom,šplhacou vežou so šúchalou, dostatkom voľnej trávnatej plochy, má vybudované cestičky a chodníčky vhodné na bicyklovanie a kolobežkovanie detí. Deti majú k dispozícii školské bicykle, trojkolky, kolobežky. Súčasťou dvora je aj altánok, drevené sedenie a lavičky, ktoré využívame na oddych, relaxáciu ,ale aj edukačné aktivity. Zdravé stravovanie a vkusné stolovanie zabezpečuje vedúca školskej jedálne a kuchárky. MŠ má vlastnú kuchyňu, rozdeľovne jedál a  jedálne sú súčasťou každej triedy.
  Interiér:
 

MŠ je umiestnená v účelovej dvojpavilónovej budove (hospodársky a školský), ktoré sú spojené otvorenou chodbou. V hospodárskom pavilóne je riaditeľňa, kancelária zástupkyne, vedúcej školskej jedálne, účtovníčok a ekonómky, kuchyňa s príslušenstvom a sklad prádla.
V školskom pavilóne na prízemí je trieda pre najmladšiu vekovú skupinu - „ Mravčekovia“ a trieda „Včeličky“ s príslušnými priestormi- šatňa, WC, rozdeľovňa jedál, sklad učebných pomôcok,miestnosť pre zdravotnú ortoptickú sestru. Na poschodí je trieda pre strednú vekovú kategóriu „ Lienky“ a najstaršiu vekovú kategóriu „Motýliky“ s podobnými priestormi ako na prízemí. Triedy sú slnečné, vybavené vhodným nábytkom a zariadením, esteticky upravené. Plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Vyhovujú potrebám danej vekovej kategórie a počtu detí. Vybavenie jednotlivých tried priebežne modernizujeme a dopĺňame o nové pomôcky, didaktickú techniku, hračky, detskú literatúru.

Deti s poruchami binokulárneho videnia sú zaradené do tried podľa veku. Venuje sa im špeciálna starostlivosť formou každodenných pleoptických cvičení s učiteľkami a ortoptických cvičení na prístrojoch so zdravotnou ortoptickou sestrou, ktorá s nimi uskutočňuje ortoptické cvičenia podľa harmonogramu.

odrazka_slnko

Projekty:
  Protech, Zdravý úsmev, Aby nám očká lepšie slúžili, S hudbou je nám veselo, Evička nám ochorela, Zeleň patrí deťom, Lego.

odrazka_slnko

Aktivity :
  Predplavecká výchova, saunovanie a otužovanie detí, rozvíjanie počítačovej gramotnosti ,atletika, výučba AJ.
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/hneda/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/hneda/index.php on line 65
" />