Oznamy pre rodičov

Poďakovanie Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Štvrtok, 12 Január 2017 09:56

Ďakujeme všetkým,

 ktorí za nás hlasovali v projekte „Gesto pre mesto“ a spolu s nami sa snažili podporiť náš projekt „ Na ľudovú nôtu.“

Bohužiaľ, pár hlasov nám chýbalo, aby sme boli úspešní...

Určite sa pokúsime ešte aj nabudúce s iným projektom, tak Vás zase oslovíme...

Ďakujeme, Vaše pani učiteľky a pán učiteľ J

 
Nástup nových detí do MŠ Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Piatok, 01 Júl 2016 11:22

Milí rodičia, milé detičky,

pani učiteľky aj pán učiteľ aj všetci ostatní škôlkári  sa na Vás tešia po prázdninách.

Svoju triedu, kamarátov a pani učiteľky nájdete na zozname na  okne A triedy.

Čo budete potrebovať pri nástupe do MŠ nájdete na zozname v prílohe.

Novým deťom odporúčame nástup od pondelka 5.9.2016.

Tešíme sa na Vás :)

kolektív detí a zamestnancov MŠ.

 
2 % zaplatenej dane pre našu MŠ Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Streda, 24 Február 2016 14:55

Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym,

ktorí sú aj v tomto školskom roku ochotní nášmu

 občianskemu združeniu

„Rodičovské združenie pri VII. Materskej škole 

           venovať 2% svojich daní.

Prostriedky budú použité na skvalitnenie edukácie vašich detí a zlepšenie vybavenia interiéru a exteriéru našej materskej školy.

Tlačivo Vám poskytnú p. učiteľky na triedach,

prípadne si ho môžete stiahnuť na webovej  stránke MŠ.

Prílohy:
Download this file (3574_Vyhlasenie-2 (1).doc)3574_Vyhlasenie-2 (1).doc[ ]48 Kb
 
Upozornenie- zmena tvaru účtu Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Štvrtok, 06 Marec 2014 12:37

Od 1.2.2014 sa používajú účty len v tvare IBAN.

Upozorňujeme preto rodičov platiacich jednorazovo poplatky za MŠ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy)  na túto zmenu.

Rodičom, ktorí poplatky platia formou trvalého príkazu urobí zmenu banka automaticky.

Platby za MŠ posielajte na číslo účtu v tvare: SK59 0200 0000 0021 0887 6855 

variabilný symbol 300, konštantný symbol -  0308 sa nezmenili.

 
Zápis do školy - budúci prvák by mal vedieť.... Tlač Email
Napísal užívateľ Eliška Hodžová   
Nedeľa, 02 Február 2014 10:54

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ....

Zápis do školy a následný vstup dieťaťa do školy je určite významnou, dôležitou a zlomovou udalosťou v živote dieťaťa a možno aj rodiča.

Práve preto je dôležité správne sa rozhodnúť, odhadnúť, či je dieťa na vstup do školy pripravené, zrelé, spôsobilé...

Už J.A. Komenský to vedel a povedal: „ Na dobrom začiatku všetko záleží“

Pre správne rozhodnutie, je dôležité dieťa dobre poznať a čo najobjektívnejšie posúdiť jeho kompetencie. Rodičovi môžu pomôcť pri rozhodovaní sa učiteľky MŠ, odborníci príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj všeobecný lekár pre deti a dorast. Všeobecne však platia tieto zásady:

Budúci prvák by mal vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť (pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi)
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do desať
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky, rozumieť textu
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová)
 • orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • nezajakáva sa pri reči
 • nepomočuje sa
 • má prejavy slušného správania (vie sa pozdraviť, odzdraviť a pod.)

 

Reč

 • Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela. Budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

Sociálna zrelosť

 • Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú a nechajú ich samé pracovať v triede). Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

Jemná motorika

 • Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

Hrubá motorika

 • Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

Orientácia

 • Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

Počítanie

 • 6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.

Chce sa učiť

 • V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Rado dostáva nové úlohy a rieši ich, a vydrží ich riešiť až do konca? Potom je na školu pripravené.

Odbornou inštitúciou na zisťovanie školskej zrelosti sú zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zistíme, že dieťa nie je pripravené na školskú dochádzku, dôležité je si uvedomiť, že to neznamená, že dieťa zaostáva v rozumovom vývine.

Medzi najčastejšie prejavy nepripravenosti dieťaťa na školu patria:

 • Zaostávajúci vývin reči a poruchy reči
 • Citová labilita
 • Hravosť
 • Ťažkosti v adaptácii na kolektív
 • Nesústredenosť, nedostatočná výdrž pri cielenej činnosti
 • Znížená výkonnosť, nedostatočný záujem o učenie
 • Nedostatok všeobecných schopností

Ak sa na základe týchto skutočností rodič rozhodne pre odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, je vhodné, aby dieťa navštevovalo predškolskú prípravu v MŠ a absolvovalo psychstimulačný program zameraný na rozvoj deficitných oblastí.

 
« ZačiatokPredchádzajúce12ĎalšíKoniec »

Strana 1 z 2


Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/hneda/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/hneda/index.php on line 65
" />