Oznamy pre rodičovZápis detí do MŠ Tlač Email
Napísal užívateľ Soňa Kaslová   
Streda, 15 Február 2012 14:49

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom oznamuje, že
od 1.marca 2012 do 31.marca 2012 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2012/2013.

Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokovanú triedu. ( tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.eu ).

 

 

Riaditeľstvo MŠ vás pozýva na „Dni otvorených dverí“

v čase od 9. 30 do 16. 00 hod.

 

dňa 6.marca 2012 do Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8

a do Elokovanej triedy na Ul. M. R. Štefánika č. 23

 

dňa 7. marca 2012 do Elokovanej triedy na Ul. Rázusovej č.6

a do Elokovanej triedy na Ul. Sládkovičovej č. 1

 

dňa 8. marca 2012 do Elokovanej triedy na Ul. A. Kmeťa č.11

do Elokovanej triedy na Ul. A. Kmeťa č.17

do Elokovanej triedy na Ul. Rudenkovej č.1 / časť IBV/

 

 

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy

Riaditeľka materskej školy prijíma deti priebežne, alebo k začiatku školského roka na základe žiadosti. Žiadosti na nasledujúci školský rok sa podávajú v marci kalendárneho roka.


Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu a v prípade obmedzených kapacitných možností môžu byť do MŠ prednostne prijaté deti s trvalým alebo prechodným pobytom

v Žiari nad Hronom.

 

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ

 
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Tlač Email
Napísal užívateľ Soňa Kaslová   
Pondelok, 16 Január 2012 11:31

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 4 /2008 mesta Žiar nad Hronom :

- druhá februárová nedeľa  - 12. 2. 2012 od 10. 00 hod. do 15. 00 hod.

- po nej nasledujúci pondelok - 13. 2. 2012 od 9. 00 hod. do 16. 00 hod.

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom určuje VZN č. 5/2007.

Bližšie informácie sa dozviete na stretnutí rodičov v MŠ a na informačnej nástenke v šatni C triedy. Pani učiteľky Vám radi odpovedia na všeky Vaše otázky . 

 
Stretnutie rodičov . Tlač Email
Napísal užívateľ Soňa Kaslová   
Pondelok, 16 Január 2012 11:21

Pozývame všetkých rodičov predškolákov na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2012  o 15. 30 hod. v priestoroch C triedy. Na stretnutí Vám na otázky , týkajúce sa školskej zrelosti a pripravenosti detí na ZŠ radi odpovedia pracovníčky CPPaP a učiteľky C triedy.

 
Zimná besiedka Tlač Email
Napísal užívateľ Soňa Kaslová   
Štvrtok, 01 December 2011 11:51

Milí rodičia !

Srdečne Vás pozývame na Zimnú besiedku do divadelnej sály v MsKC dňa 12. 12. 2011 o 16. 00 hod.

Príďte všetci, stretneme sa pri vianočnom stromčeku s plnými košmi balíčkov pre deti !!!

 
Končí leto, školka volá Tlač Email
Napísal užívateľ kolektív MŠ   
Utorok, 06 Spetember 2011 14:53

 

Leto a prázdniny sú neodvratne za nami. Začal sa nový školský rok, ktorý je pre mnoho detí niečím výnimočným. Niekto odíde – niekto nový príde...

                Oddýchnutí a plní síl spoznávať nové veci, opäť nasadáme do vláčika každodenných povinností, ktoré nás budú sprevádzať stanicami jednotlivých mesiacov, až do poslednej zastávky s názvom 31. Jún. Iste nás čakajú dni plné radosti, ale aj starosti, dni veselé i menej veselé. Čakajú nás noví kamaráti, nové zážitky a spoznávanie nových kútov mesta.

                Veríme, že aj tento školský rok ubehne ako voda a zažijeme v ňom príjemné chvíle spolu s deťmi a s rodinnými príslušníkmi.

 
« ZačiatokPredchádzajúce12345678910ĎalšíKoniec »

Strana 10 z 12


Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 61
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/cervena/index.php on line 64
" />