Elokované pracovisko Ul. Rudenkova č.1 - „VČIELKA“ Tlač Email
 

Zameranie:

 

Obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy a využíva možnosti okolitého prírodného prostredia.

 Cieľ :  
 

Rozvíjať a podporovať  u detí environmentálne cítenie, posilňovať úctu k prírodnému prostrediu.

 vcielka
   

Špecifické ciele:

 1.Zabezpečovať telesnú pohodu, ochranu a posilňovanie organizmu dostatkom voľného pohybu vo vhodnom, zdraviu prospešnom prostredí.
2. Dôsledne sa zaoberať témou prírody a životného prostredia, rozvíjať ekologické cítenie, nadobúdať vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať.
3. Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie príležitosti a podnety, ktoré prebudia v deťoch aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj ukázať čo samé dokážu a vedia.
4. Prezentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy a ako ideálneho miesta na vytváranie pozitívneho vzťahu k nej.
   

odrazka_slnko

Charakteristika:

MŠ elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 v Žiari nad Hronom poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a tiež s možnosťou poldenného pobytu. Edukačnú činnosť zabezpečuje 7 pedagogických zamestnancov. Elokovaná trieda je umiestnená v účelovej budove s 3 heterogénnymi triedami .  

  Exteriér:
 

Materská škola má priestranný dvor upravený pre potreby detí, na ktorom sú lavičky, preliezky,  drevený domček a prekryté pieskovisko . Na dvore je vysadených niekoľko väčších i menších stromov, kríkov, záhradka s ovocnými kríkmi, ktorá sa využíva vo výchovno -vzdelávacom procese..        

  Interiér:
 

Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí : vstupná hala, kuchyňa, sklady, priestory pre prevádzkových zamestnancov, trieda Aleš /alternatívna ekologická škôlka / s vlastným príslušenstvom (WC, umyváreň, šatňa ) a spálňou.

Na poschodí sa nachádza kancelária zástupkyne, sklad, príručná kuchyňa, 2 triedy so spoločným príslušenstvom, (WC, umyváreň), 2 šatne . Obidve triedy plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Obe poschodia sú spojené vnútorným schodišťom. V suteréne budovy sa nachádzajú sklady a vlastná kotolňa na plynné palivo, tiež vlastný ohrev vody.

odrazka_slnko

Projekty:
  Zdravý úsmev, Protech, Evička nám ochorela, Keď červená zabliká , Zdravý životný štýl.

odrazka_slnko

Aktivity :
  Výučba Aj, hipoterapia., hry vo vode, práca s PC.
 
Notice: Use of undefined constant RIGHTCOLUMN - assumed 'RIGHTCOLUMN' in /www/z/i/u19053/public_html/templates/tyrkys/index.php on line 62
Notice: Undefined variable: user_a in /www/z/i/u19053/public_html/templates/tyrkys/index.php on line 65
" />