Aktivity na školský rok 2016 -2017 Tlač
Napísal užívateľ Jana Rákošová   
Nedeľa, 12 Spetember 2010 08:40

 

 

SEPTEMBER:

September je deviaty, zo striebra má opraty.

V koči voľky- nevoľky, vezie deti do škôlky.

 • Počítač náš kamarát. / spoločné dopoludnie v multimediálnej učebni /
 • Máme nových kamarátov –vytvorenie reťaze priateľstva na školskom dvore

OKTÓBER:

Október je mesiac snov, robí hračky z gaštanov.

Stojí v rade desiaty, vie to každý, ja aj ty.

 • Jeseň pani bohatá –turistická vychádzka do prírody, zbieranie plodov
 • Deň jablka –červené jabĺčko vo vrecku mám...
 • Šišková zábava – práce v dielni Protech
 • Ja a moji starí rodičia – besiedka so starými rodičmi

NOVEMBER:

Jedenásty november, do úkrytov ženie zver.

Oberá strom o listy – nosí kabát zlatistý.

 • Maják psychickej pohody – Tvorba mandaly  z prírodnín na terase
 • Lety šarkanov – púšťanie šarkanov spojené s prehliadkou svojich výtvorov

DECEMBER:

A dvanásty december, rozdá deťom vrece hier

Ozdobí smrek vločkami a rôčik je za nami.

 • Zimná besiedka v divadelnej sále MsKC
 • Vôňa Vianoc – pečenie madovníkov
 • Vinšujem Vám Vianoce – ľudové zvyky a tradície

JANUÁR:

Rok má dvanásť mesiacov, poviem o nich zopár slov.

Prvý z nich je január, snehuliakom dáva dar.

 • Škola volá – príprava na zápis, návšteva ZŠ
 • Urobím si snehuliaka – hry a súťaže s deťmi 1. Ročníka ZŠ
 • Výroba vtáčej búdky v dielni Protech

FEBRUÁR:

Druhý mesiac február, slnečných dní dáva pár.

S deťmi v dobrej nálade, stvára kúsky na ľade.

 • Fašiangová veselica
 • Vesmírna rozprávka –návšteva Hvezdárne a planetária

MAREC:

Tretí marec jediný, ženie zimu z dediny:

Ber sa, teta, z okolia, oráč ide do poľa!

 • Marec mesiac knihy –návšteva mestskej knižnice
 • Kde je včielka BEE BOT ? – súťaže s interaktívnymi hračkami
 • Morena, Morena, kde si prebývala –ľudové zvyky a tradície

APRÍL:

Apríl poľom preletí, seje žitko pre deti.

Ako štvrtý v poradí aj pri hre im poradí.

 • Sviatky jari – Veľká noc, jej zvyky a tradície
 • Spoznaj strom – stromy naše pľúca, vychádzka do prírody
 • Hry vo vode – návšteva mestskej plavárne, adaptácia na vodné prostredie

MÁJ:

Piaty mesiac máj ,učí spievať les i háj.

Sadí kvety do šiat lúk, švárnym chlapcom za klobúk.

 • Mamička moja, rada Ťa mám... – besiedka s mamičkami
 • Ukážem, čo dokážem – práca v multimediálnej učebni na PC s rodičmi

JÚN:

Šiesty jún má taký kľúč, čo pozlátil slnka lúč.

Zavše o ňom potára, že prázdniny otvára.

 • MDD – týždeň detských radostí
 • Celodenný školský výletdo ranču u Mariky
 • Deň otcov – zahrajme sa spolu
 • Rozlúčka s predškolákmi, Sľub priateľstva