PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI) MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2 Tlač
Napísal užívateľ Lukačková Alena   
Štvrtok, 17 Spetember 2015 12:05

PLÁN AKTIVÍT (SPOLUPRÁCE S RODIČMI)

 MATERSKEJ ŠKOLY EP-Rudenkova 1, trieda Aleš

ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016

SEPTEMBER

Názov aktivity

Zodpovedná:

Vitajte v škôlke- účasť rodičov pri  adaptácii nových detí na prostredie MŠ

A.Lukačková

L.Výbošťoková

   
   

OKTÓBER 

Jesenné tvorivé dielne s rodičmi- zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny

A.Lukačková

L.Výbošťoková

   
   

DECEMBER

Vianočné tvorivé dielne s rodičmi – spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

Vianočná besiedka s rodičmi- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

FEBRUÁR

Fašiangový karneval - spolupráca pri príprave masiek, organizácii karnevalu

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

APRÍL

Tvorivé veľkonočné dielne- spoločné aktivity detí a rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

MÁJ

Deň matiek, deň otcov- program pre rodičov

A.Lukačková

L.Výbošťoková

 
 

JÚN

Karneval- výroba masiek

A.Lukačková

L.Výbošťoková