A - trieda "lienková" Tlač

 

Lienky

Lienky

 

Vek detí: 2-3 ročné
Počet detí: 17
Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Búciová
  Iveta Chvostková

Prílohy:
Download this file (019_VSTUPNÝ LIST DIEŤAŤA.docx)Informačný list dieťaťa[Informácie vyplnené rodičmi, ktoré pomôžu pani učiteľkám pri adaptácii vášho dieťaťa.]409 Kb