B - trieda "motýliková" Tlač

Motýliky

      Motýlik

 

Vek detí: 3-4 ročné
Počet detí: 20
Triedna učiteľka: Jana Dobrotová
  Luďka Vanková