C - trieda "včeličková" Tlač

Včielky

Včielka

 

Vek detí: 4-5 ročné
Počet detí: 19
Triedna učiteľka: Slavomíra Škriniarová
  Eliška Gáfriková