D - trieda "sovičková" Tlač

  

Sovičky

  

   Sovička

 

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 24
Triedna učiteľka: Viera Borošová
 Zástupkyňa: Zuzana Kalnická