Zápis detí Tlač
Napísal užívateľ Dana Koštová   
Utorok, 21 Február 2017 17:56

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom oznamuje, že
od 30. apríla 2017 do 31.mája 2017 sa uskutoční
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2017/2018.

Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko (tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.eu), kde sa nachádza aj
žiadosť do triedy ALEŠ a prihláška do FUTBALOVEJ ŠKOLIČKY

Kritériá prijatia detí do materskej školy

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu resp. elokované pracovisko môžu byť do MŠ prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci detí, ktorí danú MŠ/EP navštevujú.

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.
Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.

MATERSKÁ ŠKOLA VÁS POZÝVA NA

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

v čase od 8,00 hod. – 12,00 hod.
dňa 13. apríla 2017

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11 + futbalová trieda

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 17

Elokované pracovisko Ul. Rudenkova 1 (časť IBV)
+ trieda ALEŠ

Tešíme sa na Vašu návštevu